Werkwijze

Het symptoom is niet het probleem, maar het probléém is het probleem.” Dr. L. Pruimboom

Orthomoleculaire geneeskunde

De werkwijze bij Gezond van Nature is gebaseerd op orthomoleculaire geneeskunde volgens klinische PNI. De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met moleculen of stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken.


Volgens kPNI

Wat betekent de toevoeging “volgens klinische PNI”? PNI staat voor Psycho-Neuro-Immunologie en is een vrij nieuwe wetenschap die verbanden legt tussen verschillende vakgebieden. De belangrijkste disciplines die samen worden gebracht zijn niet alleen de psychologie, neurologie en immunologie, maar ook onderzoeken uit de endocrinologie, evolutionaire biologie en epigenetica worden erbij betrokken. Aan de hedendaagse chronische aandoeningen liggen vaak complexe interacties van PNI-aard ten grondslag. Door naar het probleem in zijn totaliteit te kijken, wordt het mogelijk een bevredigende gezondheidsoplossing te vinden.

Klinische PNI slaat de brug tussen de theorie en de praktijk: door verschillende interacties in kaart te brengen ontstaat een integraal beeld van de menselijke gezondheid, waarmee de behandeling zich verder richt dan alleen op symptoombestrijding en kan het probleem bij de wortel worden aangepakt.

De film

U gaat met mij op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Niet alleen de huidige klachten, ook die uit het verleden kunnen relevant zijn. Het klachtenbeeld is namelijk niet vandaag ontstaan, maar is een gevolg van gekozen oplossingsstrategieën uit het verleden. Dit proces kan terug voeren tot uw geboorte en zelfs nog dáárvoor. Aan de hand van uw persoonlijke geschiedenis brengen we samen het verloop van uw klachten in kaart. In de kPNI noemen we dit “de film”.

In de film worden factoren als voeding, medicatie, bioritme, de sociale omgeving en psycho-emotionele stress belicht. Deze informatie heeft betrekking op werkingsmechanismen en risicofactoren die op uw gezondheid van toepassing zijn. Aanvullende diagnostiek zoals bloedonderzoek kan nuttig zijn. Het afspelen van uw film biedt inzicht in de ontwikkeling van het ziekteproces en wat er nodig is om weer grip te krijgen op uw gezondheid. Inzicht motiveert en is een voorwaarde voor genezing.

Persoonlijk herstelprogramma

Op basis van het verkregen inzicht ontvangt u een persoonlijk herstelprogramma. Voeding, beweging en aanpassing van de leefstijl staan centraal in het herstelprogramma, waar nodig aangevuld met supplementen, fytotherapeutica en andere natuurlijke interventies. De interventies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis van PNI en andere vakgebieden. Op een zo natuurlijk mogelijke wijze gaat u één of meerdere verstoorde werkingsmechanismen beïnvloeden en hiermee uw gezondheid bevorderen. Bij de uitvoering van het herstelprogramma wordt u gecoacht en evalueren we regelmatig de stappen die u heeft gezet. U ontvangt praktische tips, gezonde recepten en relevante artikelen per mail.

Wilt u uw gezond verbeteren en een herstelprogramma ontvangen, dat op u persoonlijk en uw situatie is afgestemd? Neem dan direct contact op voor een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden.