Orthomoleculaire kPNI


De werkwijze van Gezond van Nature is gebaseerd op orthomoleculaire geneeskunde volgens klinische PNI.

 

De term 'orthomoleculair' werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er naar met de juiste moleculen of stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken.

 

Het zijn door het lichaam herkenbare stoffen die van nature in de voeding voorkomen of in het lichaam worden aangemaakt. In de praktijk betekent het dat vaak tijdelijk een bepaalde stof hoog gedoseerd wordt ingezet om een therapeutische werking te realiseren.

 

 

Wat betekent de toevoeging “volgens klinische PNI”?

PNI staat voor Psycho-Neuro-Immunologie en is een vrij nieuwe wetenschap die verbanden legt tussen verschillende vakgebieden. De belangrijkste disciplines die samen worden gebracht zijn niet alleen de psychologie, neurologie en immunologie, maar ook onderzoeken uit de endocrinologie, evolutionaire biologie en epigenetica worden erbij betrokken.

 

Aan de hedendaagse chronische aandoeningen liggen vaak complexe interacties van PNI-aard ten grondslag. Door naar het probleem in zijn totaliteit te kijken, wordt het mogelijk een bevredigende gezondheidsoplossing te vinden.

 

Klinische PNI slaat de brug tussen de theorie en de praktijk: door verschillende interacties in kaart te brengen ontstaat een integraal beeld van de menselijke gezondheid, waarmee de behandeling zich verder richt dan alleen op symptoombestrijding en kan het probleem direct bij de wortel worden aangepakt.

 

"Het symptoom is niet het probleem, maar het probleem is het probleem" - Dr. L. Pruimboom