Uw persoonlijke herstelprogramma


Op zoek naar de oorzaak van uw klachten

Niet alleen de huidige klachten, ook die uit het verleden kunnen relevant zijn. Het klachtenbeeld is namelijk niet vandaag ontstaan, maar is een gevolg van gekozen oplossingsstrategieën uit het verleden. Aan de hand van uw persoonlijke geschiedenis brengen we samen het verloop van uw klachten in kaart. In de PNI noemen we dit “de film”. Ook factoren als voeding, medicatie, bioritme, de sociale omgeving en psycho-emotionele stress worden hierin meegenomen.

 

De film geeft inzicht

In de film wordt informatie opgenomen die betrekking heeft op werkingsmechanismen en risicofactoren die op uw gezondheid van toepassing zijn. Aanvullende diagnostiek zoals ontlastings- en/of bloedonderzoek kan nodig zijn. Het afspelen van uw film biedt inzicht in de ontwikkeling van het ziekteproces en wat er nodig is om weer grip te krijgen op uw gezondheid. Dit inzicht is een belangrijke stap richting genezing.

 

Herstelprogramma op maat

Aan de hand van het verkregen inzicht wordt een persoonlijk herstelprogramma opgesteld. Voeding, beweging en leefstijl staan centraal in het herstelprogramma, waar nodig aangevuld met supplementen, fytotherapeutica en andere natuurlijke interventies. De interventies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis van PNI en andere vakgebieden. Op een zo natuurlijk mogelijke wijze gaat u één of meerdere verstoorde werkingsmechanismen beïnvloeden en hiermee uw gezondheid bevorderen.

 

Praktische begeleiding

Bij de uitvoering van het herstelprogramma wordt u gecoacht en evalueren we regelmatig de stappen die u heeft gezet. U ontvangt hierbij ook praktische tips, gezonde recepten en relevante artikelen per mail. Het totale programma bestaat meestal uit een intake gesprek van 1,5 uur,  gevolgd door 3 à 4 consulten. U kunt voor het stellen van vragen tussen de afspraken door gebruik maken van Whatsapp, e-mail of telefonisch contact. Voor het beantwoorden van uw tussentijdse vragen worden in principe geen extra kosten gerekend. Het kan zijn dat de afhandeling van uw vragen soms meer tijd vraagt; in dit geval wordt het tarief van een vervolgconsult naar rato gerekend, uiteraard pas nadat u hiervoor toestemming gegeven heeft.

 

"De natuurlijke genezende kracht in ieder van ons is de grootste kracht om beter te worden" 

Hippocrates, "Vader van de Westerse geneeskunde"